Saturday, December 25, 2010

New Product from JB Homemade Chocolate

Feeza dari Majlis Agama JB minta dibuatkan bouqet of lollychoczs untuk diberikan kepada niece sempena biirthday present dan akn mengambil keputusan PMR pada minggu lepas.

Thank You So Much from
JB Homemade Chocolate

No comments:

Post a Comment